δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοSimulation of ERT surface-to-tunnel measurements. (EN)

Soupios, P.
Simyrdanis, K.
Tsourlos, P.
Tsokas, G.

Στην παρούσα εργασία με τη χρήση μίας δεξαμενής προσομοίωσης πραγματικών συνθηκών πραγματοποιήθηκαν μία σειρά πειραμάτων ώστε να μελετηθεί η εφαρμογή της διάταξης επιφανειακών-τούνελ ηλεκτροδίων. Στη δεξαμενή τοποθετήθηκε ειδικά κατασκευασμένη διάταξη για την τέλεση των πειραμάτων. Χρησιμοποιήθηκαν μίασειρά από ετερογενείς στόχους (αντιστατικούς και αγώγιμους) και η δεξαμενή πληρώθηκε με ομογενές μέσο (νερό). Για τη λήψη των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε πολυκάναλο όργανο. Ο αρχικός σκοπός των πειραμάτων ήταν να επιβεβαιωθεί η ορθότητα του κώδικα, ο οποίος προσμαρμόσθηκε ώστε να είναι εφικτές αυτού του είδους οι μετρήσεις. Επιπλέον εφαρμόσθηκαν καινούρια πρωτόκολλα, όπως επίσης και έγινε χρήση βέλτιστων μετρήσεων. Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση των λανθασμένης θέσης των ηλεκτροδίων και η επίδραση του μεγέθους του τούνελ στα δεδομένα.  (EL)
The applicability of surface-to-tunnel electrical resistance tomography (ERT) measurements using a simulation tank for imaging subsurface targets is studied in this work. The tank was filled with water and inside of it was placed firmly a plastic construction where all targets were placed. Some of the targets that used were: a void plastic cylinder (resistive target) and metal plates (conductive target). Data were collected with a multichannel resistivity meter. The initial scope for these tests was to verify the reliability of developed inversionsoftware which was modified to cope with the specific measurements (surface-totunnel). Furthermore, during several experiments different electrode arrays (standard as well as new optimized) were validated. In our attempt to show the advantages of surface-to-tunnel measurements we analyzed the resolution for each configurationof traditional (surface) and surface-to-tunnel arrays. Studies also included testing the electrode displacement effect and also the effect of the tunnel size into the measurements. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Τούνελ (EL)
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες περιβάλλοντος (EL)
δεξαμενή προσομοίωσης (EL)
surface-to-tunnel (EN)
ERT (EN)
simulation-tank (EN)
Earth and related Environmental science (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2013-01-24


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 47, No 3 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 1251-1259 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 47, No 3 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 1251-1259 (EN)

Copyright (c) 2016 K. Simyrdanis, P. Tsourlos, P. Soupios, G. Tsokas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.