δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοLandslide inventory using GISMA techniques. (EN)

Kavoura, Kat.
Kordouli, M.
Nikolakopoulos, K.
Sabatakakis, N.

Τα GIS συστήματα είναι πλέον ευρέως διαδεδομένα για την καταχώρηση και χρήση δημογραφικών,    τεχνικογεωλογικών,  τουριστικών  κ.α.  στοιχείων.  Η  τεχνολογία Google Maps και άλλων παρόμοιων παγκόσμιων χαρτών στο διαδίκτυο επέκτεινε την χρήση  αυτών  και  σε  άλλες  εφαρμογές  όπως  η  χρήση  για  εύκολη  πρόσβαση  σε πληροφορίες  κάθε  τόπου.  Η  χρήση  όμως  των  GIS  μπορεί  να  επεκταθεί  και  σε συστήματα  διοίκησης  και  επιστημονικών  εφαρμογών  με  πολλαπλούς  χρήστες  και πολλαπλές πληροφορίες. Τα συστήματα αυτά ορίζονται από την παρούσα εργασία σαν Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  Πολλαπλής Διαχείρισης (GISΜΑ - GIS Multi Administration) τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε επιχειρήσεις, επιστημονικές ανάγκες, κρατικούς οργανισμούς κ.α. Στην εργασία αυτή εισάγουμε την έννοια των GISMA και ορίζουμε τις βασικές αρχές που πρέπει να πληρούν. Επίσης παρουσιάζεται μια εφαρμογή GISMA, ενός συστήματος καταγραφής κατολισθήσεων για την περιοχή του  Νομού  Αχαΐας.  Το  σύστημα  μετά  από  τις  ανάλογες  δοκιμές  παρουσιάζει ικανοποιητική συμπεριφορά. (EL)
The use of GIS for various types of data is considered to be of high importance, mainly  because  it  is  bringing  together  information  from  multiple  sources.  In addition, the new Internet technologies and applications of global world maps, like Google  Maps,  give  the  opportunity  to  build  systems  that  the  geographical information can be recorded and administrated by many users from anywhere. This kind  of  GIS  systems  is  suitable  for  Business  Administration,  or  Science,  or Government Organizations, which need GIS systems with multiple users from many places  and  multiple  kind  of  information.  This  system  is  defined  as  GISΜΑ (Geographic Information System Multi Administration). In GISMA many users may input  the  data  and  use  the  information  from  different  distance.  Each  user  has specific permissions of use of data as the administrator sets.  In  this  work,  the  basic  principles  and  rules  of  a  building  GISMA  system  are evaluated and an application is presented based on data and GIS techniques for the slope instability studies. Data obtained from historical landslide occurrences were verified with new locations obtained from high resolution orthophotos and Google Earth  application.  Landslide  areas  were  mapped  using Arc  Map  and  finally  the Landslide Inventory for the Achaia’s Prefecture was created. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

GIS (EL)
WEBGIS (EL)
GISMA (EL)
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος (EL)
Earth and related Environmental sciences (EN)
GIS (EN)
WEBGISv (EN)
GISMA (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2013-01-24


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 47, No 3 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 1472-1478 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 47, No 3 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 1472-1478 (EN)

Copyright (c) 2016 M. Kordouli, Kat. Kavoura, K. Nikolakopoulos, N. Sabatakakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.