Ολιστική προσέγγιση του υπάρχοντος ΑΠΣ στο κεφάλαιο της λιθόσφαιρας της γςωλογίας - γεωγραφίας της Α γθμνασίου και η εφαρμογή της προσέγγισης Geocause – PAP – Core στο σχεδιασμό των ΑΠΣ των γεωεπιστημών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟλιστική προσέγγιση του υπάρχοντος ΑΠΣ στο κεφάλαιο της λιθόσφαιρας της γςωλογίας - γεωγραφίας της Α γθμνασίου και η εφαρμογή της προσέγγισης Geocause – PAP – Core στο σχεδιασμό των ΑΠΣ των γεωεπιστημών (EL)
Holistic approach of the curriculum of Greek junior high school on lithosphere and the implementation of the GeoCause – PaP – CoRe baseline approach on geoscience curriculum development (EN)

Bakopoulou, A.
Antonarakou, A.
Zambetakis - Lekkas, A.
Lozios, S.

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ολιστική προσέγγιση του υπάρχοντος ΑΠΣ στη λιθόσφαιρα της Α τάξης του γυμνασίου και αναφέρονται αδυναμίες των διδακτικών στόχων αυτού και του σχολικού εγχειριδίου. Αναφέρονται συνολικά τα κριτήρια που θεωρούμε απαραίτητα για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ΑΠΣ των γεωεπιστημών. Προτείνεται ένα νέο ΑΠΣ για τη λιθόσφαιρα που στηρίζεται σε μια νέα προσέγγιση την οποία ονομάζουμε GeoCause – PaP – CoRe. Σύμφωνα με αυτήν, η Γη αποτελεί ένα γεωσύστημα και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αιτία των φαινομένων, στις διαδικασίες στο εσωτερικό και στην επιφάνεια της Γης και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Κατά την πιλοτική εφαρμογή του πειραματικού ΑΠΣ για τη λιθόσφαιρα χρησιμοποιήθηκε το γεωεργαλείο GCI προκειμένου να αξιολογηθεί και να αναβαθμισθεί η διαδικασία ανάπτυξης του ΑΠΣ. Τα πρώτα αποτελέσματα της ποιοτικής αξιολόγησης έδειξαν ότι γεφυρώθηκε το γνωσιακό και εννοιολογικό κενό των μαθητών και ότι επιτεύχθηκε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό η εννοιολογική αλλαγή. Προτείνεται ότι η παραπάνω προσέγγιση μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα αντικείμενα των γεωεπιστημών και να αναπτυχθούν αξιόπιστα και αποδοτικά ΑΠΣ. Το γεωεργαλείο GCI μπορεί να αξιοποιείται για τη συνεχή αξιολόγηση και αναβάθμιση των ΑΠΣ των γεωπιστημών και των εκπαιδευτικών διαδικασιών γενικώς. (EL)
This paper examines the effectiveness and the thoroughness of the Greek curriculum on lithosphere of 1st class of junior high school. It discusses the curriculum and textbook ambiguities that lead to conceptual and cognitional gap. We list the criteria (new, revised, existing) for the development of geoscience curriculum. We propose a revised lithosphere curriculum mainly based on a new approach named GeoCause – PaP – CoRe, which considers Earth as a giant geosystem and emphasizes on the cause, parameters, processes and result of the phenomenon. During the pilot implementation of the experimental lithosphere curriculum, we used the GCI tool in order to enhance and revise it. The preliminary results of the research showed that students constructed a robust cognitive framework which consequently led to conceptual change. This approach can become the baseline for the construction of all geoscience curricula and the teaching and learning techniques. The GCI tool can offer continuous feedback and revise of geoscience curricula in general. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (EL)
Γεωσυστημική σκέψη (EL)
Λιθόσφαιρα (EL)
Γεωσύστημα (EL)
Γεωεργαλείο (EL)
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος (EL)
Earth and related Environmental sciences (EN)
Geosystem (EN)
Geosystem thinking (EN)
Lithosphere (EN)
Curriculum (EN)
Geotool (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2015-01-11


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 49 (2015): Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLIX; 29-37 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 49 (2015): Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLIX; 29-37 (EN)

Copyright (c) 2017 A. Bakopoulou, A. Antonarakou, S. Lozios, A. Zambetakis - Lekkas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.