δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοNOAfaults: a digital database for active faults in Greece (EN)

Tsimi, C.
Oikonomou, I. A.
Ganas, A.

Στην εργασία παρουσιάζεται η μεθοδολογία ανάπτυξης της ψηφιακής βάσης δεδομένων για τα ενεργά ρήγματα της Ελλάδος. Τα ρήγματα προέρχονται από χάρτες δημοσιευμένους σε περιοδικά με κριτές από το 1972. Όλα τα ρήγματα ψηφιοποιήθηκαν σε περιβάλλον ArcGIS και σχηματίστηκε βάση δεδομένων με τα χαρακτηριστικά της γεωμετρίας τους, ρυθμού ολίσθησης και σεισμικής συμπεριφοράς (τελευταίο σεισμικό γεγονός, άλμα κλπ) για όσα ρήγματα βρέθηκαν στοιχεία. Συνολικά περιλαμβάνονται 963 ενεργά ρήγματα. Η βάση διατίθεται ελεύθερα στην επιστημονική κοινότητα. (EL)
This paper documents the approach to compiling a digital database of fault geometry and additional attributes primarily to support seismicity monitoring at the National Observatory of Athens (NOA). A database for Greek active faults has been constructed from published fault maps in peer-reviewed journals since 1972. The standard commercial software ARC GIS has been used to design and populate the database. The fault layer was produced by on-screen digitization and is available to the scientific community in ESRI shapefile (SHP) and TXT formats in WGS84 projection. A KML file is also available to display the fault data in an Earth browser such as Google Earth. In this version of the database, we focus our attention to the active faults of the upper (Aegean + Eurasian) plate and the back-arc region of the Hellenic Arc, in general. 963 faults are included. The database is freely accessible from the Internet. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

GIS (EL)
Ελληνικό τόξο (EL)
Ενεργά Ρήγματα (EL)
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες περιβάλλοντος (EL)
Earth and related Environmental sciences (EN)
GIS (EN)
Active faults (EN)
Hellenic Arc (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2013-01-24


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 47, No 2 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 518-530 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 47, No 2 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 518-530 (EN)

Copyright (c) 2017 A. Ganas, I. A. Oikonomou, C. Tsimi (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.