δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοGroundwater quality characteristics of the Anavisos Basin (EN)

Vasileiou, E.
Stathopoulos, N.
Koumantakis, I.
Angelakopoulou, E.

Η λεκάνη της Αναβύσσου βρίσκεται Νότια του νομού Αττικής και βρέχεται από τον κόλπο Σαρωνικού. Η συνολική έκταση της υπό μελέτης περιοχής είναι 110,91 km2. Οι υδρευτικές ανάγκες της περιοχής καλύπτονται σήμερα από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, ενώ οι αρδευτικές από ιδιωτικές γεωτρήσεις και πηγάδια. Στη λεκάνη της Αναβύσσου είχε εντοπισθεί και στο παρελθόν πρόβλημα υφαλμύρωσης του υπόγειου υδροφόρου και ποιοτική υποβάθμιση των υπόγειων νερών. Σε αυτή την εργασία, οι πρόσφατες α- ναλύσεις έδειξαν ότι το φαινόμενο της υφαλμύρωσης είναι εξίσου έντονο, με την προηγούμενη δεκαετία. Η υφαλμύρωση έχει προχωρήσει σε ένα μέτωπο μεγαλύτερο από την ακτή, προς την ενδοχώρα, έχοντας υποβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των υπόγειων νερών, περιορίζοντας τις χρήσεις τους ή καθιστώντας τα ακατάλληλα. Προφανής αιτία του προβλήματος, είναι η υπεράντληση των υπόγειων νερών. Για την ποιοτική υποβάθμιση των υπόγειων νερών, ευθύνεται η οικιστική ανάπτυξη, η ανυπαρξία αποχετευτικού δικτύου, η ύπαρξη πολυάριθμων απορροφητικών βόθρων και η έλλειψη μονάδας βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων. (EL)
The Anavisos basin is located in the southern part of Attica and it is a part of the coastline in the Saronikos Bay. Τhe basin covers an area about 110,91 km2. The water needs for potable uses of the area are covered by EYDAP and irrigational needs by private drillings and wells. The salinization of the groundwater and the degradation of the water quality had also been observed in the past in the study area. In this research, the most recent chemical analysis showed that the salinity appears extended in the coastal zone as it was in previous decade. The salinization has proceeded into the inland, so the groundwater is characterized as saline and improper for any use in some cases. The main cause for the sea intrusion is the over-pumping exploitation of the coastline aquifers. The rational developments of the area, the lack of a sewerage system, are the main reasons for the degradation of the groundwater in the basin. Additionally there is not a wastewater treatment system in the area, for reusing these waters. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

υφαλμύρωση υπόγειων υδροφόρων (EL)
Σαρωνικός (EL)
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες περιβάλλοντος (EL)
Λεκάνη Αναβύσσου (EL)
Earth and related Environmental sciences (EN)
Anavisos basin (EN)
Saronikos (EN)
groundwater (EN)
salinization (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2013-01-24


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 47, No 2 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 682-691 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 47, No 2 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 682-691 (EN)

Copyright (c) 2017 E. Angelakopoulou, I. Koumantakis, E. Vasileiou, N. Stathopoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.