Πρόταση δημιουργίας πρωτοκόλλου κοκκομετρικής ανάλυσης με τη μέθοδο του σιφωνίου (πιπέτας) με υποδε- καπλάσιο χρόνο ανάλυσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρόταση δημιουργίας πρωτοκόλλου κοκκομετρικής ανάλυσης με τη μέθοδο του σιφωνίου (πιπέτας) με υποδε- καπλάσιο χρόνο ανάλυσης (EL)
A protocol for rarid grain size analysis by electronic pippet. A new approach (EN)

Αλμπανάκης, Κωνσταντίνος

Η ανάγκη για κοκκομετρική ανάλυση δειγμάτων μικρής ποσότητας, έδωσε την αφορμή για την πρόταση δημιουργίας ενός πρωτοκόλλου κοκκομετρικής ανάλυσης βασιζόμενη στην ανάλυση σι- φωνίου (πιπέτας), με εφαρμογή του νόμου του Stokes και των εξισώσεων του Folk, αλλά προσαρ- μοσμένου σε σύγχρονα μέσα (ηλεκτρονικά σιφώνια ακρίβειας +/- 4 μl) και ζυγούς διακριτικότητας 10-4 g. Με το προτεινόμενο πρωτόκολλο, μια ανάλυση διαρκεί περίπου 45 λεπτά, αντί για 10 ώρες. Στην εργασία περιγράφονται τα όργανα που έχουν χρησιμοποιηθεί, με τις αναγκαίες τροποποιήσεις τους, το λογισμικό και η διαδικασία ανάλυσης (EL)
In this article, the author suggests the creation of a protocol for grain size distribution analysis by pipette method, using specialized software and hardware for minimizing the time needed for analysis. The suggested protocol needs less than 45 minutes for analyzing the size distribution 4Φ to 8Φ sizes since it uses short setting distances, in relation to small pipetting volume, with increased volumetric accuracy and weighting. An Eppendorf Multipette® Stream, electronic pipette, was used with syringe type tips of 2.5 ml. The tip of this electronic pipette was modified and extended, to create a usable length of 6 cm. Small cylindrical setting tubes, 170 ml, were constructed from transparent Plexiglas, with a special cap on the top, to help smooth insertion of the pipette tip. The electronic pipette was programmed to disperse exactly 2000 μl out of 2500 μl of the total tip. Each 2000 μl pipetting had and accuracy in the order of +/- 4 μl. The samples were placed into small metallic containers and placed on top of heating plates with temperature of 65ο C, for drying. The small volume of the samples accelerates further the whole process. The weighting was performed by an electronic balance with a resolution of 0.1 μl. Using Folk (1980) equation, for setting time calculation and tables for temperature dependence of the setting time, the author created an equation that approximates the settling time for each grain size with temperature. The equation is: (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

υπολογισμός ταχύτητας καθίζησης (EL)
Multipette® (EL)
μέθοδος σιφωνίου (EL)
Iζηματολογική ανάλυση λεπτόκοκκων (EL)
Multipette® (EN)
settling time calculation (EN)
fine sediment grannulometry (EN)
pipette method (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2011-02-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 44 (2011): Δελτίο Ε.Γ.Ε., Τόμος XLIV-5η Επιστημονική συνάντηση της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος Ε.Γ.Ε.; 19-28 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 44 (2011): Δελτίο Ε.Γ.Ε., Τόμος XLIV-5η Επιστημονική συνάντηση της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος Ε.Γ.Ε.; 19-28 (EN)

Copyright (c) 2017 Κωνσταντίνος Αλμπανάκης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.