δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοGROUNDWATER RESOURCES MANAGEMENT IN ARID COUNTRIES (EN)

Schüth, C.
Rausch, R.
Kallioras, Α.

no abstract available (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ARID COUNTRIES (EN)
GROUNDWATER (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2010-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 43, No 1 (2010): 12th International Conference of the G.S.G.; 69-71 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 43, No 1 (2010): 12th International Conference of the G.S.G.; 69-71 (EN)

Copyright (c) 2017 R. Rausch, C. Schüth, Α. Kallioras (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.