δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοLANDSLIDES IN VITSI (FLORINA) TERRITORY (EN)

Alexoudi, M.N.
Koravos, G.Ch.
Tsapanos, T.M.
Ambas, V.Ch.
Olasoglou, E.M.
Drakatos, G.N.
Tzamos, E.I.
Katsaros, E.E.

Στην εργασία αυτή εξετάζονται τα αίτια που οδήγησαν τρία πρανή σε κατολίσθηση στον δρόμο που οδηγεί από το χωριό Δροσοπηγή στην κορυφή του όρους Βίτσι στην περιοχή της Φλώρινας. Στα πλαίσια της σχετικής διερεύνησης που πραγματοποιήθηκε μελετήθηκε η σεισμικότητα, η μορφολογία, η γεωλογία, η λιθολογία και η υδρογεωλογία της περιοχής, συλλέχθηκαν στοιχεία σχετικά με το ύψος του υετού στην περιοχή ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε ένα πρόγραμμα γεωτεχνικών εργασιών μέσω 3 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, επιτόπου μετρήσεων και εργαστηριακών δοκιμών σε επιλεγμένα εδαφικά δοκίμια προκειμένου να προσδιοριστούν τα εδαφικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών που κατολίσθησαν. Παράλληλα, συλλέχθηκαν στοιχεία πρόσφατης σεισμικότητα της περιοχής καθότι οι κατολισθήσεις απέχουν 18- 25km από τα επίκεντρα δύο ιστορικών σεισμών μεγέθους Mw= 6.0 και 6.5. Η αποτίμηση και η επεξεργασία όλων των συλλεχθέντων πληροφοριών, μας οδήγησαν με σχετική ασφάλεια στην γενεσιουργό αιτία των υφιστάμενων κατολισθήσεων και αποτέλεσαν την βάση για την μελέτη ευστάθειας των πρανών προκειμένου να προταθούν μέτρα αντιστήριξης τους. (EL)
Landslides can provoke lifeline’s performance malfunction, injuries or fatalities and may diminish accessibility to critical facilities and surrounding properties. The scope of this research is to describe and to identify the triggering factors for three landslides along the road from Drosopigi village to the top of Vitsi Mountain at Florina territory using all the available data. Several information were collected for this area, such as the annual rate of the rainfall/ snowfall, the rainfall intensity/day, the seismicity, the geomorphology, the geology, the lithology and the hydrologic conditions. Moreover, in-situ investigations of the landslides, geotechnical and laboratory tests were carried out in three geotechnical boreholes to indentify the soil formations nearby the landslides. Taking into account that the landslides are located 18km, 22km and 25km,away from the epicenters of two historical earthquakes with magnitudes Mw= 6.0 και 6.5 and also that last winter heavy rainfalls/snowfalls were observed in the area with very low temperatures (-15OC), slope’s failure may have been triggered by an earthquake, by snowfalls/rainfalls or by human activities? (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

σεισμικότητα (EL)
κατολισθήσεις (EL)
Δροσοπηγή- Φλώρινα (EL)
geotechnical investigations (EN)
Drosopigi- Florina (EN)
Slope failure (EN)
rainfalls (EN)
seismicity (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-27


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 2 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 577-585 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 2 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 577-585 (EN)

Copyright (c) 2017 V.Ch. Ambas, E.E. Katsaros, M.N. Alexoudi, E.M. Olasoglou, T.M. Tsapanos, G.Ch. Koravos, G.N. Drakatos, E.I. Tzamos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.