δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοCOASTAL CLIFF INSTABILITY, A CASE STUDY FROM THE UK (EN)

Alexandrou, D.
Saroglou, C.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το γεωλογικό - γεωτεχνικό προσομοίωμα για την οπισθοχώρηση των παράκτιων πρανών. Η αστάθεια των παράκτιων πρανών έχει επιδεινωθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής την τελευταία δεκαετία, ειδικά λόγω της μεταβολής της στάθμης της θάλασσας και της εκδήλωσης έντονων καταιγίδων. Παρουσιάζεται ένα παράδειγμα από την ΝΔ ακτογραμμή της Αγγλίας. Η ευστάθεια των πρανών καθορίζεται κυρίως από την παρουσία των εφελκυστικών ρωγμών παράλληλα στο πρανές, και το βαθμό ρωγμάτωσης καθώς και την ύπαρξη υποσκαφής στη βάση του πρανούς λόγω της κυματικής διάβρωσης. Οι μηχανισμοί αστάθειας προσδιορίστηκαν για κάθε θέση κατά μήκος της ακτογραμμής και ταξινομήθηκαν με βάση τη μέθοδο της συμπεριφοράς του πρανούς. (EL)
The present paper presents the conceptual ground model for coastal cliff retreat and instability. Cliff instability has been intensified due to climate change in the last years, especially by sea level change and high windstorms. A case study ofcliff instability in the SW coast in the UK is presented. The stability of the cliffs is primarily controlled by the presence of tensile cracks parallel to the cliff face and intersecting fractures as well as undercutting of cliff base due to wave action. The cliff instability mechanisms were identified for different locations along the shoreline and the cliffs were classified according to the cliff behaviour unit approach. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

διάβρωση (EL)
πρανή (EL)
αστάθεια (EL)
Παράκτια (EL)
Coast (EN)
chalk, erosion (EN)
slope stability (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-27


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 2 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 949-958 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 2 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 949-958 (EN)

Copyright (c) 2017 C. Saroglou, D. Alexandrou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.