MINERAL CHEMISTRY AND FORMATION OF AWARUITE AND HEAZLEWOODITE IN THE XEROLIVADO CHROME MINE, VOURINOS, GREECE

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοMINERAL CHEMISTRY AND FORMATION OF AWARUITE AND HEAZLEWOODITE IN THE XEROLIVADO CHROME MINE, VOURINOS, GREECE (EN)

Tzamos, E.
Filippidis, A.
Koroneos, A.
Rassios, A.
Grieco, G.
Pedrotti, M.
Stamoulis, K.
Michailidis, K.

Ο σερπεντινίτης μεταξύ των χρωμιτικών σωμάτων 4 και 5 στο μεταλλείο Ξερολίβαδο (Βούρινος, Ελλάδα) περιέχει σποραδικούς πολύ μικρούς κόκκους (<20μm) αβαρουίτη (Fe0,91Cu0,06Co0,03Ni3), χεζλεγουδίτη (Ni2,91Fe0,06S2), μαγνητίτη και Co-πεντλανδίτη (Ni3,79Fe2,98Co2,38S8). Ο ολιβίνης περιέχει 0,40 %κβ NiO και 6,91 %κβ FeO, ενώ ο σερπεντίνης 0,18 %κβ NiO και 3,02 %κβ FeO. Η περιεκτικότητα Co του αβαρουίτη είναι 1,31 %κβ και του χεζλεγουδίτη 0,12 %κβ. Ο χεζλεγουδίτης είναι ένα προϊόν της αναγωγής του πρωταρχικού Co-πεντλανδίτη, που προκύπτει από τη σερπεντινίωση του υπερβασικού πετρώματος. Το περιεχόμενο Ni στον αβαρουίτη προέρχεται τόσο από τον ολιβίνη και από τον Co-πεντλανδίτη. Το αναγωγικό περιβάλλον που προκύπτει από τη σερπεντινίωση και η χαμηλή μερική πίεση του θείου, ευνοούν τον σχηματισμό αβαρουίτη, χεζλεγουδίτη και μαγνητίτη (EL)
The Serpentinite between the chromite bodies 4 and 5 of Xerolivado mine (Vourinos, Greece), contains sparsely very small grains (<20μm) of awaruite (Fe0.91Cu0.06Co0.03Ni3), heazlewoodite (Ni2.91Fe0.06S2), magnetite and Co pentlandite (Ni3.79Fe2.98Co2.38S8). The olivine contains 0.40 wt% NiO and 6.91 wt% FeO, while the serpentine 0.18 wt% NiO and 3.02 wt% FeO. The Co-content of awaruite is 1.31 wt% and that of heazlewoodite 0.12 wt%. Heazlewoodite is a product of the primary Co-pentlandite reduction, resulting from the serpentinization of the ultramafic rock. The Ni content of awaruite is derived both from olivine and from Co-pentlandite. The reducing environment resulting from serpentinization and the low sulphur fugacity, favour the formation of awaruite, heazlewoodite and magnetite. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ολιβίνης (EL)
Πεντλανδίτης (EL)
σερπεντίνης (EL)
μαγνητίτης (EL)
Pentlandite (EN)
magnetite (EN)
olivine (EN)
serpentine (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-28


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 4 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 2047-2056 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 4 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 2047-2056 (EN)

Copyright (c) 2017 E. Tzamos, A. Filippidis, K. Michailidis, A. Koroneos, A. Rassios, G. Grieco, M. Pedrotti, K. Stamoulis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.