δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)

ΧΟΡΗΓΟΙ (EL)
Sponsors (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, ΕΓΕ

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)
Δεν διατίθεται περίληψη. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Ελληνική γλώσσα

2007-06-08


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 40 Αρ. 1 (2007): 11o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 40 No. 1 (2007): 11th International Conference of the Geological Society of Greece (EN)

Copyright (c) 2018 ΕΓΕ Ελληνική Γεωλογική Εταιρία (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.