δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

S&B* Mining Stewardship in Milos Island (EN)

Stefanakis, Michalis

Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά στις δραστηριότητες (stewardship) της εταιρείας S&B για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του ρίσκου για την υγεία και ασφάλεια που απορρέουν από την γεωλογική έρευνα, εκμετάλλευση, επεξεργασία και φόρτωση-διακίνηση μπεντονίτη και περλίτη στη Μήλο. Αυτό ορίζεται σαν «κηδεμονία-φροντίδα διεργασιών». Περιορισμένη αναφορά γίνεται στην «κηδεμονία-φροντίδa προϊόντων» δηλ. στις δραστηριότητες της εταιρείας που αφορούν τη χρήση των προϊόντων μπεντονίτη και περλίτη στη διάρκεια του κύκλου ζωής των. Αναφορά γίνεται επίσης στη συνεισφορά της εταιρείας στην τοπική κοινωνία κα στην ανάπτυξη υποδομών για την παράλληλη ανάπτυξη του τουρισμού και άλλων δραστηριοτήτων. Οι παραπάνω δραστηριότητες «κηδεμονίας-φροντίδας», είτε αφορούν τις διεργασίες παραγωγής είτε τη χρήση των προϊόντων, ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της S&B, στους οποίους γίνεται επίσης αναφορά. (EL)
In this article the stewardship activities to ensure minimization of environmental impacts and health & safety risks arising from the exploration, extraction, processing and loading-transportation of bentonite and perlite currently mined by S&B are described. This is defined as “process stewardship”. Limited reference is also made to “product stewardship” activities associated with the downstream use of said products across their life cycle. The contribution made to local community and the infrastructure development to support parallel development of tourism and other activities is also described. The S&B mining stewardship in Milos Island subscribes fully to the S&B sustainable development goal and targets, to which reference is also made.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εξόρυξη (EL)
βιωσιμότητα (EL)
Μήλος (EL)
κηδεμονία-φροντίδα (EL)
stewardship (EN)
Milos (EN)
mining (EN)
sustainability (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2018-10-04


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 53 Αρ. 1 (2018): Bulletin Geological Society of Greece, Vol. LIII (53); 50-63 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 53 No. 1 (2018): Bulletin Geological Society of Greece, Vol. LIII (53); 50-63 (EN)

Copyright (c) 2018 Michalis Stefanakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.