δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2021 (EL)

Preface : The March 2021 Thessaly Earthquake Sequence (EN)

Kranis, Haralambos
Grützner, Christoph
Chatzipetros, Alexandros

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Thessaly (EN)
Earthquake (EN)
GNSS (EN)
InSAR (EN)
deformation (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2021-07-08


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 58 (2021): Special Issue on the 2021 Northern Thessaly, Greece, Earthquake Sequence; i-vii (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 58 (2021): Special Issue on the 2021 Northern Thessaly, Greece, Earthquake Sequence; i-vii (EN)

Copyright (c) 2022 Alexandros Chatzipetros; Christoph Grützner; Haris Kranis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.