Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Mediterranean Marine Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοStorm surges in the Western Black Sea. Operational forecasting (EN)

MUNGOV, G.
DANIEL, P.

The frequency of the storm surges in the Black Sea is lower than that in other regions of the World Ocean but they cause significant damages as the magnitude of the sea level set-up is up to 7-8 times greater than that of other sea level variations. New methods and systems for storm surge forecasting and studying their statistical characteristics are absolutely necessary for the purposes of the coastal zone management. The operational forecasting storm surge model of Meteo-France was adopted for the Black Sea in accordance with the bilateral agreement between Meteo-France and NINMH. The model was verified using tide-gauge observations for the strongest storms observed along the Bulgarian coast over the last 10 years. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Mediterranean Marine Science

Αγγλική γλώσσα

2000-06-01


Hellenic Centre for Marine Research (EN)

1791-6763
1108-393X
Mediterranean Marine Science; Vol 1, No 1 (2000); 45-50 (EL)
Mediterranean Marine Science; Vol 1, No 1 (2000); 45-50 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.