Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Mediterranean Marine Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοOtter trawls in Greece: Landing profiles and potential mιtiers (EN)

MARAVELIAS, C.D.
VASSILOPOULOU, V.
KATSANEVAKIS, S.

A fleet of 326 bottom trawlers operate in Greek Seas and their landings represent approximately 30% of the total fish production in Greece. In this study, otter trawl landings data were analyzed in order to identify potential métiers. Landings data between 2002 and 2006 were used, collected from 42 ports in the Aegean and East Ionian Sea. A three-step procedure was applied to identify potential métiers: the first step involved a factorial analysis of the log-transformed landings profiles, the second step a classification of the factorial coordinates, and the third step a further aggregation of clusters based on expert knowledge. In all, six potential métiers were identified in the Aegean Sea, and five in the Ionian Sea. The most important target species were European hake (Merluccius merluccius), deepwater pink shrimp (Parapenaeus longirostris), red mullet (Mullus barbatus), caramote prawn (Melicertus kerathurus), picarel (Spicara smaris), cephalopods, bogue (Boops boops), anglers (Lophiusspp.), and Norway lobster (Nephrops norvegicus). Otter trawls in Greece use more or less the same gear with minor modification, and métier selection is basically reflected as a choice of geographical sub-area and hauling depth. The limitations of using landings profiles to identify métiers and the need for further verification are discussed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Mediterranean Marine Science

Αγγλική γλώσσα

2010-02-05


Hellenic Centre for Marine Research (EN)

1791-6763
1108-393X
Mediterranean Marine Science; Vol 11, No 1 (2010); 43-60 (EL)
Mediterranean Marine Science; Vol 11, No 1 (2010); 43-60 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.