Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Mediterranean Marine Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοBiological components of Greek lagoonal ecosystems: an overview (EN)

NICOLAIDOU, A.
KOUTSOUBAS, D.
REIZOPOULOU, S.
ORFANIDIS, S.
KEVREKIDIS, T.

The paper summarises the available information on the main biological components – phytoplankton, zooplankton, phytobenthos, zoobenthos and fish – of Greek lagoonal ecosystems. Meiobenthos was also studied in one of the lagoons. All components show great variability both in space and time, which is attributed to the variability of environmental conditions. The most important variable influencing species distribution and diversity is the degree of communication with the sea and the nutrient load introduced through fresh water inputs. Certain new methods, which have been applied for evaluation of the ecological quality state of the lagoons, are also presented. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Mediterranean Marine Science

Αγγλική γλώσσα

2005-12-01


Hellenic Centre for Marine Research (EN)

1791-6763
1108-393X
Mediterranean Marine Science; Vol 6, No 2 (2005); 31-50 (EL)
Mediterranean Marine Science; Vol 6, No 2 (2005); 31-50 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.