Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Mediterranean Marine Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοDistribution of trace metals in the sediments of Elefsis Gulf (EN)

ASIMAKOPOULOS, D.N.
MAVRAKIS, A.
CHRISTIDES, A.
THEOHARATOS, G.

The present work examines the temporal evolution of industrial contamination in sediments caused by trace metals in the Elefsis Gulf, Greece. The current state of contamination as well as the related sources can be obtained from the study of the sediments. Trace metals, namely Ni, Cu, Fe, and Mn, were collected during 1984-2003 by the local monitoring network. The statistical analysis of the data and the contaminants isopleths patterns support the following conclusions: There is a strong correlation between the nearby coastal industrial activities and the distribution of the trace metals’ concentration in sediments. There is no seasonal or annual variation of the distribution. The sediments’ concentration of Mn in all sampling points and Cu in the center of the Gulf has decreased during the last years. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Mediterranean Marine Science

Αγγλική γλώσσα

2004-06-01


Hellenic Centre for Marine Research (EN)

1791-6763
1108-393X
Mediterranean Marine Science; Vol 5, No 1 (2004); 151-158 (EL)
Mediterranean Marine Science; Vol 5, No 1 (2004); 151-158 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.