Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Mediterranean Marine Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοFeeding and ecomorphology of three clupeoids in the N Aegean Sea (EN)

KARACHLE, P. K.
STERGIOU, K. I.

The present study examines the feeding habits of anchovy (Engraulis encrasicolus), sardine (Sardina pilchardus) and round sardinella (Sardinella aurita). The results are combined with previously published information on feeding-related morphological features (i.e. mouth area, intestine length and tail area) in order to explore morphological affinities between species and the effect of ecomorphology on their co-existence. These species were mainly zooplanktivorous and no dietary differences were found with sex and season. Anchovy preyed mainly on Crustacea larvae, whereas sardine and round sardinella on Copepoda. In the majority of cases (>90%), the individual fractional trophic level of all species ranged between 3.0 and 3.5, classifying them as omnivores with preference to animals. The feeding-related morphological features differed between anchovy and the two other species, whereas only intestine length differed between sardine and round sardinella. The fact that round sardinella’s diet and morphology show a greater resemblance to those of sardine, further support the hypothesis that is a particulate feeder as sardine. Hence the three species tend to exploit the same food resources differently throughout the year. Thus, they make best use of the environment and its resources, in order to avoid competition and achieve optimum feeding conditions throughout their life cycles (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Engraulis encrasicolus, Sardina pilchardus, Sardinella aurita, seasonal feeding, diet, ecomorphology (EN)


Mediterranean Marine Science

Αγγλική γλώσσα

2013-07-30


Hellenic Centre for Marine Research (EN)

Mediterranean Sea, Aegean Sea (EN)

1791-6763
1108-393X
Mediterranean Marine Science; Vol 15, No 1 (2014); 9-26 (EL)
Mediterranean Marine Science; Vol 15, No 1 (2014); 9-26 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.