Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Mediterranean Marine Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοIntroduced marine species in Croatian waters (Eastern Adriatic Sea) (EN)

PECAREVIC, M.
BRATOS CETINIC, A.
MIKUS, J.
DULCIC, J.
CALIC, M.

The Croatian part of the Adriatic Sea covers more than 35% of the total Croatian territory, which means that monitoring changes in marine ecosystems and the conservation of biodiversity are of great importance. Following global changes, Croatia is experiencing increasing problems due to the introduction of new species that include aliens (due to aquaculture activities and shipping) and species from other Mediterranean subregions that are extending their geographic range. This work provides a checklist of introduced species in Croatian waters. A total of 113 species (15 phytoplankton, 16 zooplankton, 16 macroalgae, 44 zoobenthic and 22 fish species) have been recorded in the eastern part of the Adriatic Sea, of which 61 species are alien and 52 introduced, due to climate change. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Alien species, range expansion, Croatia, Adriatic Sea, Mediterranean Sea. (EN)


Mediterranean Marine Science

Αγγλική γλώσσα

2013-03-26


Hellenic Centre for Marine Research (EN)

1791-6763
1108-393X
Mediterranean Marine Science; Vol 14, No 1 (2013); 224-237 (EL)
Mediterranean Marine Science; Vol 14, No 1 (2013); 224-237 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.