Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Mediterranean Marine Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοOrnamental fish in pet stores in Greece: a threat to biodiversity? (EN)

PERDIKARIS, C.
KOMMATAS, D.
PASCHOS, I.
VARDAKAS, L.
PAPAVLASOPOULOU, I.

The aquarium trade has been recognized as an important pathway for the introduction of invasive species around the world. This study investigates the availability of ornamental fish species in ten large-size, centrally positioned aquarium stores that control a large share of imports and the Hellenic market chain, and aims to provide a provisional checklist on the aquarium fish trade in Greece. For each recorded species, additional data concerning various aspects (e.g. natural environment, native range, established as aliens, conservation status and threats to humans) were collected from Fishbase, IUCN red list and the scientific literature. Overall, 326 fish species belonging to 64 families were reported according to the store labels. The majority of the species recorded were freshwater (66%), originating mainly from South America and Asia, while most of the marine species (26%) had primarily an Indo-Pacific native distribution. Among the freshwater fishes, Cichlidae and Cyprinidae were the dominant families with 64 and 27 species, respectively, while the family Acanthuridae dominated within the marine fishes with ten species. The vast majority of both freshwater and marine species (>90%) were tropical. Concerning the presence of alien species, 62 ornamental species have been established outside their natural range, with 22 of them positively confirmed as aliens in the European waters. Moreover, 25 species were listed in the critically endangered (CR), endangered (EN) and vulnerable (VU) categories of the IUCN red list. Even more surprisingly, for 192 species recorded, data were missing to assign their conservation status or had not been assessed at all. Finally, the majority of the species (84%) were harmless to humans. However, 35 species (11%) were recognised as potentially harmful (i.e. venomous, ciguatera poisoning, traumatogenic) and two were found to be poisonous if consumed. In conclusion, the aquarium fish sector in Greece is practically uncontrolled given the presence of: a) threatened species, b) species potentially harmful to humans and c) species capable of establishing non-indigenous populations, if released into the wild. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Alien species, ornamental fish, origin, aquarium trade, threatened species (EN)


Mediterranean Marine Science

Αγγλική γλώσσα

2013-12-06


Hellenic Centre for Marine Research (EN)

Greece (EN)
2011 (EN)

1791-6763
1108-393X
Mediterranean Marine Science; Vol 15, No 1 (2014); 126-134 (EL)
Mediterranean Marine Science; Vol 15, No 1 (2014); 126-134 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.