Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Mediterranean Marine Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοMarine fishes in the Black Sea: recent conservation status (EN)

ÖZTÜRK, B.
BAT, L.
BOLTACHEV, A.
MGELADZE, M.
IVANOVA, P.
KARPOVA, E.
ORAL, M.
PAVLOV, D.
YANKOVA, M. H.

A revised checklist of the fish fauna of the Black Sea is reported. This paper is the first attempt to present an actual Check List of the fishes in the Black Sea according to the data available in the Black Sea countries, as well as their current conservation status, enlisted in IUCN. The total number of the Black Sea fish species is 189. Concerning the conservation status only two species (1.06 %) are extinct (Acipenser nudiventris and A. sturio), 3.70 % are critically endangered, 16.40 % are vulnerable, 1.06% are endangered, for 10.58 % there is a lack of data, 26.46% has been classified in the category “Least concern”, 2.65 % are “Near threatened” and 38. 10% are “Not evaluated”. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Black Sea, Ichtyofauna, list of species, IUCN. (EN)


Mediterranean Marine Science

Αγγλική γλώσσα

2014-03-14


Hellenic Centre for Marine Research (EN)

en (EN)
Black Sea (EN)

1791-6763
1108-393X
Mediterranean Marine Science; Vol 15, No 2 (2014); 366-379 (EL)
Mediterranean Marine Science; Vol 15, No 2 (2014); 366-379 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.