Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Mediterranean Marine Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοDoes habitat complexity influence fish recruitment? (EN)

CHEMINÉE, A.
VANDERKLIFT, M. A.
FRANCOUR, P.
MERIGOT, B.

Fondation Total (EN)
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (EN)
Pôle Mer PACA (EN)

Human activities facilitate coastal habitat transformation and homogenization. The spread of marine invasive species is one example. This in turn may influence fish recruitment and the subsequent replenishment of adult assemblages. We tested habitat complexity effect on fish (Teleostei) recruitment by experimentally manipulating meadows of the habitat-forming invasive macroalga Caulerpa taxifolia (Chlorophyta). Among the fourteen fish species recorded during the experiment, only two labrids (Coris julis and Symphodus ocellatus) settled in abundance among these meadows. Patterns in the abundance of these juveniles suggested that reduced tri-dimensional meadow complexity may reduce habitat quality and result in altered habitat choices and / or differential mortality of juveniles, therefore reducing fish recruitment and likely the abundance of adults. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Mediterranean, Habitat complexity, fish settlement, nursery, Caulerpa, Coris, Symphodus. (EN)


Mediterranean Marine Science

Αγγλική γλώσσα

2015-01-20


Hellenic Centre for Marine Research (EN)

Mediterranean Sea (EN)

1791-6763
1108-393X
Mediterranean Marine Science; Vol 17, No 1 (2016); 39-46 (EL)
Mediterranean Marine Science; Vol 17, No 1 (2016); 39-46 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.