Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Mediterranean Marine Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοUpdate of alien fauna and new records from Tunisian marine waters (EN)

DRAEIF, I.
RIFI, Μ.
ZAOUALI, J.
BEN SOUISSI, J.
GHANEM, R.
OUNIFI- BEN AMOR, K.

An updated inventory of alien marine fauna in coastal and offshore Tunisian waters is presented. Records were compiled from scientific and ‘grey’ publications, presentations at scientific meetings, theses presented in fulfillment of requirements towards MSc and PhD degrees, websites and personal observations. 136 alien species were recorded in Tunisian waters, 60 records in northern coasts, West Mediterranean and 76 in central and southern coasts, Central Mediterranean. Nearly half of the first sightings in Tunisian waters took place in the Gulf of Gabès. The dominant taxa are Crustancean (24%), Molluscs (23%), Fishes (19%) and Annelida (13%). Twenty one species previously reported as aliens, were upon consideration, reclassified as range-expanding Atlantic species. Amathia verticillata, previously considered native to the Mediterranean, is reclassified as pseudoindigenous. Twenty one alien species are newly recorded from Tunisia, including 5 fish species, 5 polychaetes, 4 crustaceans, 4 molluscs, and one each schyphozoan, bryozoan and tunicate. The findings of Gibberulus gibberulus albus, Morula aspera and Calcinus latens, three species new to the Mediterranean, and of Actaedoes tomentosus, reported for the second time in the basin, are described. Species were classified according to their establishment status and their origins. This contribution highlights the dual origin of biological invasion in Tunisian waters (Red Sea and Atlantic), with slightly more species of Red Sea and Indo-Pacific origin (61,76%).  The impact of the alien species in Tunisian waters was discussed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Biodiversity, Alien species, IAS impact, Expanding range, Tunisia, Gulf of Gabès, Mediterranean Sea. (EN)


Mediterranean Marine Science

Αγγλική γλώσσα

2015-01-20


Hellenic Centre for Marine Research (EN)

Mediterranean Sea, Gulf of Gabès (EN)

1791-6763
1108-393X
Mediterranean Marine Science; Vol 17, No 1 (2016); 124-143 (EL)
Mediterranean Marine Science; Vol 17, No 1 (2016); 124-143 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.