Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Mediterranean Marine Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοRaja asterias population assessment in FAO GFCM GSA17 area (EN)

LEONI, S.
SCARCELLA, G.
FERRÀ, C.
POLIDORI, P.
FABI, G.
PELLINI, G.
TASSETTI, A. N.

Population structure and distribution of the starry ray, Raja asterias, were described based on data collected during yearly rapido trawl surveys (SoleMon), between 2005 and 2014 in the Northern and Central Adriatic Sea. A total of 306 individuals were caught, sex ratio was 1.04:1 in favor of males and length-weight relationships were obtained for the whole sample. Following the MEDITS scale, maturity was estimated, observing a higher number of immature individuals. Relative abundance significantly increased during the recent period with the highest values recorded at 5-30 m depths. Such increase could be related to the response of R. asterias to climatic change or to the decrease  in fishing pressure in the area. Clear spatial segregation of individuals depending on their life stage was observed, with immature individuals inhabiting the coastal areas and adults more abundant at depths greater than 40 m. The comparison of the result of the present study with MEDITS survey outcomes in terms of  distribution patterns, persistence areas of adults and juveniles and abundances indices, evidences that SoleMon survey seems to be more suitable in defining such features of the stock, likely due to the greater catchability of the rapido trawl in respect to the MEDITS trawl net. However, further investigations are needed to identify factors affecting the increasing abundance of this species, and develop an action plan for spatial management of fishing activities. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Sexual maturity (EN)
Raja asterias (EN)
Distribution (EN)
Abundance (EN)
Shark fisheries (EN)
Persistance (EN)
Adriatic Sea (EN)


Mediterranean Marine Science

Αγγλική γλώσσα

2016-09-20


Hellenic Centre for Marine Research (EN)

Adriatic Sea; Mediterranean Sea (EN)

1791-6763
1108-393X
Mediterranean Marine Science; Vol 17, No 3 (2016); 651-660 (EL)
Mediterranean Marine Science; Vol 17, No 3 (2016); 651-660 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.