Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις "Επιστήμης Κοινωνία", 2019: Το Βυζάντιο και οι λαοί της στέπας, (Α' Κύκλος Ομιλιών)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)
Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις "Επιστήμης Κοινωνία", 2019: Το Βυζάντιο και οι λαοί της στέπας, (Α' Κύκλος Ομιλιών)

Το Βυζάντιο και οι λαοί της στέπας: Ο κόσμος της ευρασιατικής στέπας αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στις πολιτικές και πολιτισμικές σχέσεις του Βυζαντίου με τον περίγυρό του. Χρησιμοποιώντας ιστοριογραφικούς τόπους της Αρχαιότητας, οι Βυζαντινοί ιστορικοί κατέγραψαν την παρουσία των ποικίλων νομαδικών λαών στα βόρεια σύνορα της αυτοκρατορίας, αναδεικνύοντας τη βαρύνουσα σημασία τους στην άσκηση της βυζαντινής εξωτερικής πολιτικής.

Μεσαιωνική Ελλάδα, Βυζαντινή Αυτοκρατορία 323-1453
Κοινωνικές επιστήμες


Ελληνική γλώσσα

2019-01
2020-05-20T08:19:04Z
2020-05-20


Μορφωτικές Εκδηλώσεις
Τύποι Τεκμηρίων
Τομέας Βυζαντινών Ερευνών
Συλλογές του Ήλιος
Ινστιτούτο Iστορικών Ερευνών (ΙΙΕ)
Εκδήλωση*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.