Καινοτομία Έρευνα και Τεχνολογία. τ.53, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας: Η βασική έρευνα στο προσκήνιο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚαινοτομία Έρευνα και Τεχνολογία. τ.53, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας: Η βασική έρευνα στο προσκήνιο

Στο συγκεκριμένο τεύχος παρουσιάζονται καινούργιες πρωτοβουλίες που βασίζονται στην αξιοποίηση νέων επιστημονικών γνώσεων. Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) που ενσωματώνεται στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και στοχεύει στην ενίσχυση της βασικής έρευνας σε συνεργασία με εθνικά και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σε περιφερειακό επίπεδο γίνεται αναφορά στην ολοκλήρωση των έργων Euro-MEDANet και Euro-MEDANet2 που συντονίζει το ΕΚΤ και που αποτέλεσαν αντικείμενο διεθνούς συνεδρίου. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα δυο πρόσφατων μελετών για την καινοτομία. Οι μελέτες αυτές περιέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τη διείσδυση της καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις, πληροφορίες σχετικά με τα εμπόδια καθώς και θέματα σχετικά με τις προοπτικές υιοθέτησης της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα. Τέλος περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και λεπτομέρειες της ψήφισης νέου νόμου από τη Βουλή που αφορά στη πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα.

OtherMaterial


Ελληνική γλώσσα

2006-03
2008-09-10T12:37:46Z
2012-06-12T11:25:51Z


Άλλο
Τύποι Τεκμηρίων
Συλλογές του Ήλιος
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.