Καινοτομία Έρευνα & Τεχνολογία. τ.62, Έρευνα & Καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Πολιτικές, Δίκτυα, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚαινοτομία Έρευνα & Τεχνολογία. τ.62, Έρευνα & Καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Πολιτικές, Δίκτυα, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Στο συγκεκριμένο τεύχος γίνεται αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και στις εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που προσπαθούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Παρουσιάζονται πολιτικές, δίκτυα, ευκαιρίες χρηματοδότησης που μπορούν να αναβαθμίσουν τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Περιλαμβάνεται συνέντευξη του κ. Γιώργου Χατζημαρκάκη - ευρωβουλευτή της χρονιάς στο τομέα έρευνας και τεχνολογίας. Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το ασύρματο δίκτυο που λειτουργεί δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και αναλύονται πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης για τις μονάδες πληροφόρησης. Παρουσιάζονται δυο σημαντικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχουν Έλληνες επιστήμονες. Το NewGeneris που αφορά στους κινδύνους των νεογνών από τα τρόφιμα και το περιβάλλον και το Lingu@net που αφορά στην on line υποστήριξη για την εκμάθηση και διδασκαλία ξένων γλωσσών.

OtherMaterial


Ελληνική γλώσσα

2012-06-12T11:26:57Z
2008-09-17T14:12:35Z


Άλλο
Τύποι Τεκμηρίων
Συλλογές του Ήλιος
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.