Η άλλη πλευρά της βιοτεχνολογίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)
Η άλλη πλευρά της βιοτεχνολογίας

Η ταχεία πρόοδος και ανάπτυξη της σύγχρονης Βιοτεχνολογίας πέρα από τη δημιουργία προοπτικών και νέων οριζόντων στις εφαρμογές της, ταυτόχρονα δημιουργεί τριβές και αμφισβητήσεις σε κοινωνικό, ηθικό ακόμη και πολιτιστικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος των επιστημόνων είναι εξαιρετικά σημαντικός, δεδομένου ότι είναι αυτοί που καλούνται να απαντήσουν στην κατανόηση δικαιολογημένων αμφιβολιών, να δράσουν ως δίαυλος επικοινωνίας της βιοτεχνολογίας με το ευρύ κοινό και να συμμετάσχουν σε διαλόγους, ώστε οι επιστημονικές πληροφορίες που διοχετεύονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να καθίστανται όσο το δυνατό εύληπτες και απλοποιημένες. Σε πολλά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα του εξωτερικού, τμήματα βιοηθικής και επικοινωνίας με το κοινό δημιουργούνται όλο και πιο συχνά.

BookMonograph


Ελληνική γλώσσα

1998
2008-09-19T11:20:45Z
2012-06-12T11:31:38Z

ISBN: 960-7998-01-4

Μορφωτικές Εκδηλώσεις
Τύποι Τεκμηρίων
Συλλογές του Ήλιος
Βιβλίο-Μονογραφία*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.