Η θεωρία της εξελίξεως: επιστημονικές, επιμορφωτικές διαλέξεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Η θεωρία της εξελίξεως: επιστημονικές, επιμορφωτικές διαλέξεις

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, συνεχίζοντας την παράδοση της προσφοράς και της συμβολής στην ανάπτυξη της πνευματικής ζωής του τόπου μας, οργάνωσε τις Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις και κατά την περίοδο 1994-1995. Η παρουσίαση των σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων στο χώρο των θετικών και των ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και η προβολή του κοινωνικού χαρακτήρα της επιστημονικής έρευνας εξακολουθούν να αποτελούν τα καθοδηγητικά κριτήρια και το στόχο των εκδηλώσεων αυτών. Η Δημιουργία Ζωής συνεχίζει να προκαλεί τη φαντασία και την ερευνητική διεισδυτικότητα του σκεπτόμενου ανθρώπου. Τα αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στην εμφάνιση της θεμελιώδους μονάδας έμβριας ύλης, όχι μόνον δεν έχουν εξολοκλήρου διερευνηθεί, αλλά αντιθέτως, απαιτούν περαιτέρω ανάλυση και μελέτη, ενόψει μάλιστα και της χρήσης νεώτερης επιστημονικής μεθοδολογίας. Για τους λόγους αυτούς θεωρήθηκε σκόπιμο να περιληφθεί στις εκδηλώσεις αυτές και ο κύκλος με το γενικόν τίτλο: «Η Θεωρία της Εξελίξεως». Βεβαίως, οι τέσσερις επιστημονικές ομιλίες – πραγματείες που καταγράφονται εδώ σκοπεύουν περισσότερο στη διαφώτιση και τον προβληματισμό μας και λιγότερο προσπαθούν να επιλύσουν το αχανές αυτό το θέμα. Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα αυτών των διαλέξεων, στο τέλος των οποίων ακολουθούσε διαλογική συζήτηση μεταξύ ομιλητού και κοινού, οι οποίες έγιναν στο Αμφιθέατρο «Λ. Ζέρβας» του Ε.Ι.Ε. κατά το διάστημα από 29 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 1994. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών επιθυμεί και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσει τους ομιλητές και όλους όσους συνετέλεσαν στην επιτυχία του κύκλου αυτού. Ειδικότερα τον Δρ. Γ. Σακελλάρη, ερευνητή του Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας του Ε.Ι.Ε. για την οικονομική του υποστήριξη, χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί η έκδοση του τόμου αυτού.

BookMonograph


Ελληνική γλώσσα

2008-09-25T15:00:35Z
1996
2012-06-12T11:27:37Z

ISBN: 960-7094-69-7

Μορφωτικές Εκδηλώσεις
Τύποι Τεκμηρίων
Συλλογές του Ήλιος
Βιβλίο-Μονογραφία*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.