Καινοτομία Έρευνα και Τεχνολογία. τ.1

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚαινοτομία Έρευνα και Τεχνολογία. τ.1

Στο συγκεκριμένο τεύχος γίνεται αναφορά στη δομή και στον ρόλο του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής INNOVATION καθώς και στους εταίρους του Κέντρου, μεταξύ των οποίων είναι και το Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Επιπλέον παρουσιάζεται η "Πράσινη Βίβλος" που περιλαμβάνει δεκατρείς (13) άξονες δράσης και απευθύνεται στον επιχειρηματικό τομέα και στις εφαρμοζόμενες πολιτικές (βιομηχανία, έρευνα, ΜΜΕ, εκπαίδευση, κατάρτιση κ.λπ). Περιλαμβάνονται προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και προσκλήσεις ενδιαφέροντος και παρουσιάζεται συνοπτικά το πρόγραμμα INFO 2000 που στοχεύει στην τόνωση της βιομηχανίας. Στο παρόν γίνεται παρουσίαση της βιβλιοθήκης και του web server του ΕΚΤ, που αποτελεί εθνικό σημείο για τη συγκέντρωση των επιστημονικών εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και της UNESCO. Τέλος, περιέχονται πρόσφατες εκδόσεις, ανακοινώσεις και εκδηλώσεις σχετικές με τον τομέα της τεχνολογίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

OtherMaterial


Ελληνική γλώσσα

2012-06-12T11:26:59Z
1996-01
2008-10-10T09:33:55Z


Ελλάδα

Άλλο
Τύποι Τεκμηρίων
Συλλογές του Ήλιος
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.