δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1987 (EL)
New highly conducting systems

Clark, R.J.M.
Hatfield, W.E.
Underhill, A.E.
Day, P.
Papavassiliou, George C.
Robert, T.
Von Schultz, J.U.
Haasnoot, J.G.
Bayon, J.C.
Whangbo, M.M.
Jones, M.T.
Bandrauk, A.D.
Bellito, C.

BookChapter


Αγγλική γλώσσα

1987
2008-12-10T14:23:01Z
2008-09-02T11:34:15Z
2012-06-12T12:21:15Z


Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ)
Τύποι Τεκμηρίων
Συλλογές του Ήλιος
Κεφάλαιο Βιβλίου*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.