Καινοτόμες δραστηριότητες και οικονομική ανάπτυξη: μια διαπεριφερειακή προσέγγιση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Καινοτόμες δραστηριότητες και οικονομική ανάπτυξη: μια διαπεριφερειακή προσέγγιση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)

Αικατερίνη, Κόκκινου - Θωμάς

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Άλλο. (EL)

doctoralThesis

Research and Development (EL)
Innovation (EL)
Economic Growth and Development (EL)
Regional policy (EL)
Technological Policy (EL)
Έρευνα και Ανάπτυξη (EL)
Καινοτομία (EL)
Περιφερειακή πολιτική (EL)
Οικονομική ανάπτυξη (EL)
Τεχνολογική Πολιτική (EL)


2008


2015-11-17T10:42:06Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.