Φύλο, μνήμη και εμπειρία της τρίτης ηλικίας στη λέσβο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦύλο, μνήμη και εμπειρία της τρίτης ηλικίας στη λέσβο (EL)

Μιχαλάκη, Ειρήνη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

masterThesis

Τρίτη ηλικία (EL)
Memory (EL)
Sex (EL)
Old age experiences (EL)
Third age (EL)
Life experiences (EL)
Βιώματα (EL)
Εμπειρία γηρατειών (EL)
Προφορική ιστορία (EL)
Μνήμη (EL)
Oral storytelling (EL)
Self-presentation (EL)
Αυτοπαρουσίαση (EL)
Φύλο (EL)
Ηλικιωμένοι (EL)
The elderly (EL)


2008


2015-11-18T10:03:26Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.