Αυτοβιογραφίες και η συγκρότηση του ανδρικού εαυτού. Οι περιπτώσεις του Πέτρου Ομηρίδη Σκύλίτση και του Ιάκωβου Δραγάτση.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑυτοβιογραφίες και η συγκρότηση του ανδρικού εαυτού. Οι περιπτώσεις του Πέτρου Ομηρίδη Σκύλίτση και του Ιάκωβου Δραγάτση. (EL)

Αγγελοπούλου, Βασιλική

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

masterThesis

Autobiography (EL)
Αναπαράσταση (EL)
Narration (EL)
Τεχνολογία εαυτού (EL)
Αυτοβιογραφία (EL)
Technology of the self (EL)
Subjectivity (EL)
Representation (EL)
Αφήγηση (EL)
Ανδρικός λόγος (EL)
Male discourse (EL)
Υποκειμενικότητα (EL)


2008


2015-11-18T10:03:27Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.