Βία κατά των γυναικών : Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία. Μια φεμινιστική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒία κατά των γυναικών : Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία. Μια φεμινιστική προσέγγιση (EL)

Ματακιά, Νέλλη - Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

masterThesis

Patriarchy (EL)
Σεξουαλικότητα (EL)
Sexual harassment (EL)
Πατριαρχία (EL)
Violence (EL)
Sexuality (EL)
Γυναικεία εργασία (EL)
Κοινωνικό φύλο (EL)
Gender (EL)
Σεξουαλική παρενόχληση (EL)


2009


2015-11-18T10:03:32Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.