Πολιτικές ισότητας. Όψεις διαχείρισης της έμφυλης ανισότητας την εποχή της απασχολησιμότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠολιτικές ισότητας. Όψεις διαχείρισης της έμφυλης ανισότητας την εποχή της απασχολησιμότητας (EL)

Νέζη, Κωνσταντίνα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

masterThesis

European strategies (EL)
Πολιτικές ισότητας (EL)
Ευρωπαϊκές στρατηγικές (EL)
Employment counseling (EL)
Gender equality (EL)
Citizenship (EL)
Equality/difference (EL)
Ισότητα των φύλων (EL)
Gender policies (EL)
Ισότητα-διαφορά (EL)
Labour market policies (EL)
Πολιτικές απασχόλησης (EL)
Ιδιότητα του πολίτη (EL)
Απασχολησιμότητα (EL)
Συμβουλευτική απασχόληση (EL)
Welfare state (EL)
Employability (EL)
Κράτος πρόνοιας (EL)


2009


2015-11-18T10:03:32Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.