Φωτογραφία κοινωνικού ντοκουμέντου : η κατασκευή των φωτογραφιών του F.S.A. στις Η.Π.Α. κατά τη δεκαετία του 1930

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦωτογραφία κοινωνικού ντοκουμέντου : η κατασκευή των φωτογραφιών του F.S.A. στις Η.Π.Α. κατά τη δεκαετία του 1930 (EL)

Γιαννακόπουλος, Απόστολος - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. (EL)

masterThesis

Photographic representation (EL)
FSA (EL)
Φωτογραφία (EL)
Φωτογραφία κοινωνικού ντοκουμέντου (EL)
Photographs of social document (EL)
Φωτογραφική αναπαράσταση (EL)


2010


2015-11-18T10:03:32Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.