Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις: η περίπτωση της εταιρείας "Ξενοδοχεία Χανδρής, (Ελλάς) Α.Ε."

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις: η περίπτωση της εταιρείας "Ξενοδοχεία Χανδρής, (Ελλάς) Α.Ε." (EL)

Πνευματικούδη, Κυριακή

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων . (EL)

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την υιοθέτηση και εφαρμογή της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, μελετά την εφαρμογή των αρχών και πρακτικών της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην εταιρεία «Ξενοδοχεία Χανδρή (Ελλάς) Α.Ε.». Η έρευνα έδειξε ότι τα ξενοδοχεία Χανδρή υιοθετούν αποσπασματικά ορισμένες από τις πρακτικές της διοίκησης ανθρώπινων πόρων και αυτό αποφέρει εμφανή θετικά αποτελέσματα. Όμως, αυτή η πρακτική θα πρέπει να γίνει συνειδητά, ολοκληρωμένα και να ενσωματώνεται στη γενικότερη επιχειρησιακή στρατηγική των ξενοδοχείων, ώστε η πλήρης υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών της διοίκηση ανθρώπινων πόρων να συνεισφέρει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα και να οδηγήσει σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας.

masterThesis

Hotels (EL)
Ξενοδοχεία (EL)
Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (EL)


2010


2015-11-19T10:35:39Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.