Προβλέψεις: πριν και μετά την εφαρμογή του ΔΛΠ. Πώς επηρρεάζεται η χρηματοοικονομική θέση μιας εταιρείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροβλέψεις: πριν και μετά την εφαρμογή του ΔΛΠ. Πώς επηρρεάζεται η χρηματοοικονομική θέση μιας εταιρείας (EL)

Αγρογιάννης, Σεραφείμ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (EL)

Περιληπτικά η διατριβή αναφέρεται στην παρουσίαση των προβλέψεων βάσει του ΕΓΛΣ και στη διευκρίνιση ορισμένων σημείων που χρειάζονται διεξοδική αναζήτηση. Στη συνεχεία γίνεται μια εκτενής παρουσίαση των αλλαγών που επιφέρονται στη διενέργεια των προβλέψεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τέλος, η εργασία επικεντρώνεται στις διαφορές που προκαλούνται στην χρηματοοικονομική θέση μιας επιχείρησης βάσει του νέου τρόπου διενέργειας των προβλέψεων (κατά ΔΛΠ και όχι κατά ΕΓΛΣ).

masterThesis

IAS 37 (EL)
IAS 36 (EL)
Προβλέψεις - ΔΛΠ (EL)
Προβλέψεις - ΕΓΛΣ (EL)
ΔΛΠ/ΕΓΛΣ - Προβλέψεις (EL)
Provisions (EL)


2005


2015-11-19T10:35:40Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.