Ελεγκτικές ενέργειες, η έννοια του κινδύνου και τα κέντρα επιχειρηματικής δραστηριότητας στις παγωτοβιομηχανίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕλεγκτικές ενέργειες, η έννοια του κινδύνου και τα κέντρα επιχειρηματικής δραστηριότητας στις παγωτοβιομηχανίες (EL)

Δρογαλάς, Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (EL)

Η αναγκαιότητα για ανάληψη από τις διοικήσεις μεγαλύτερων επιχειρηματικών κινδύνων και η ορθότερη διαχείρισή τους, η ανάπτυξη και η άριστη διαχείριση των διαθέσιμων μέσων και πόρων, ο περιορισμός των αλόγιστων δαπανών και η αποφυγή της κακοδιαχείρισης επέβαλε εκ των πραγμάτων μια ελεγκτική λειτουργία,τον Εσωτερικό Έλεγχο, ως αρωγό στο έργο της διοίκησης. Μέσα από μια εκτενή θεωρητική διερεύνηση της έννοιας του επιχειρηματικού κίνδυνου δίνεται η προστιθέμενη αξία του εσωτερικού ελέγχου για την σημερινή επιχείρηση. Χρησιμοποιώντας ως πρακτική εφαρμογή μια παγωτοβιομηχανία, αναλύονται διεξοδικά οι ελεγκτικές ενέργειες που οφείλει να γίνονται στα κέντρα επιχειρηματικής δραστηριότητάς της.

masterThesis

Κέντρα επιχειρηματικής δραστηριότητας (EL)
Έννοια επιχειρηματικού κινδύνου (EL)
Παγωτοβιομηχανίες (EL)
Ελεγκτικές ενέργειες (EL)
Εσωτερικός έλεγχος (EL)


2004


2015-11-19T10:35:42Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.