Κανονισμοί - θεσμοθετήσεις λειτουργίας των ορκωτών λογιστών, που έχουν θεσμοθετηθεί από επιστημονικές ενώσεις, σωματεία και ινστιτούτο του σώματος ορκωτών λογιστών στις Η.Π.Α.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚανονισμοί - θεσμοθετήσεις λειτουργίας των ορκωτών λογιστών, που έχουν θεσμοθετηθεί από επιστημονικές ενώσεις, σωματεία και ινστιτούτο του σώματος ορκωτών λογιστών στις Η.Π.Α. (EL)

Καλαμέρα, Μαρία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (EL)

-

masterThesis

USA (EL)
Ορκωτός λογιστής (EL)
ΗΠΑ (EL)
Cpa (EL)
Certified public accountan (EL)


2004


2015-11-19T10:35:42Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.