Ο εσωτερικός έλεγχος χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων: Η περίπτωση των εισηγμένων εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ εσωτερικός έλεγχος χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων: Η περίπτωση των εισηγμένων εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) στην Ελλάδα (EL)

Λέκκας, Ιωάννης - Σοφιανός

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (EL)

masterThesis

Information security governance (EL)
Διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών (EL)
Internal audit (EL)
Legal framework (EL)
Νομικό πλαίσιο (EL)
Leasing (EL)
Εσωτερικός έλεγχος (EL)
Χρηματοδοτική μίσθωση (EL)


2006


2015-11-19T10:35:43Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.