Για μια πολυπολιτισμική παιδική λογοτεχνία: ο κοσμοπολιτισμός στη ζωή και το έργο της Άλκης Ζέη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓια μια πολυπολιτισμική παιδική λογοτεχνία: ο κοσμοπολιτισμός στη ζωή και το έργο της Άλκης Ζέη (EL)

Περβολαράκη, Χρυσάνθη - Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό. (EL)

masterThesis

Cosmopolitanism (EL)
Multicultural children's literature (EL)
Εθνικισμός (EL)
Nationalism (EL)
Κοσμοπολιτισμός (EL)
Αφηγηματικές στρατηγικές (EL)
Narrative strategies (EL)
Πολυπολιτισμική παιδική λογοτεχνία (EL)
Άλκη Ζέη (EL)
Alki Zei (EL)


2006


2015-11-19T10:44:43Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.