Περιβαλλοντικά προβλήματα και αειφόρος ανάπτυξη (αξιολόγηση οικονομικών δεικτών αειφόρου ανάπτυξης στην Ευρώπη)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠεριβαλλοντικά προβλήματα και αειφόρος ανάπτυξη (αξιολόγηση οικονομικών δεικτών αειφόρου ανάπτυξης στην Ευρώπη) (EL)

Παπασταματίου, Δημήτριος - Ιορδάνης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. (EL)

masterThesis

Περιβαλλοντικά προβλήματα (EL)
Enviromental management (EL)
Αειφόρος ανάπτυξη (EL)
Οικονομικοί δείκτες (EL)


2011


2015-11-19T10:45:37Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.