Γυναίκα και νέες μορφές απασχόλησης.Η ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα μέσα από προγράμματα επιχειρηματικότητας.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓυναίκα και νέες μορφές απασχόλησης.Η ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα μέσα από προγράμματα επιχειρηματικότητας. (EL)

ΚΟΤΤΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝ-ΝΟΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας. (EL)

masterThesis

Γυάλινη οροφή (EL)
Απασχολησιμότητα (EL)
Entrepreneurship (EL)
Global Entrepreneurship Monitor (EL)
Employability (EL)
Competitiveness (EL)
Glass ceiling (EL)
Επιχειρηματικότητα (EL)
Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηματικότητα (EL)
Ανταγωνιστικότητα (EL)


2013


2015-11-19T10:47:05Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.