Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στο περιβάλλον εγκλεισμού και κοινωνικού αποκλεισμού των φυλακών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ ρόλος της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στο περιβάλλον εγκλεισμού και κοινωνικού αποκλεισμού των φυλακών (EL)

Λελίγκου, Δήμητρα - Χρήστος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας. (EL)

masterThesis

Prison education (EL)
Astronomy in prison (EL)
Adult education (EL)
Science and social reintegration (EL)
Εκπαίδευση στις φυλακές (EL)
Προφίλ εγκλείστων γυναικών (EL)
Female prisoners profile (EL)
Φυσικές επιστήμες και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας φυλακών (EL)
Εκπαίδευση ενηλίκων (EL)
Αστρονομία στη φυλακή (EL)
Φυσικές επιστήμες και κοινωνική επανένταξη (EL)
Science and prison second chance schools (EL)


2013


2015-11-19T10:47:06Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.