Τρίτη ηλικία και νέες τεχνολογίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤρίτη ηλικία και νέες τεχνολογίες (EL)

Βαμβακάρη, Ειρήνη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας. (EL)

masterThesis

Third age (EL)
Πιστωτικές κάρτες (EL)
Automatic cash machines (EL)
Τρίτη ηλικία (EL)
Ηλεκτρονικός υπολογιστής (EL)
Mobile phones (EL)
Computer (EL)
Credit cards (EL)
Κινητά τηλέφωνα (EL)
Αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων (EL)
New technologies (EL)
Νέες τεχνολογίες (EL)


2013


2015-11-19T10:47:06Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.