Οι κατ' οίκον εργασίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση : μια ερευνητική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι κατ' οίκον εργασίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση : μια ερευνητική προσέγγιση (EL)

Μπάρμπα, Μαρία - Αθανάσιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας. (EL)

masterThesis

Κατ’ οίκον εργασίες (EL)
All-day school (EL)
Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (EL)
Teachers of primary education (EL)
Ελεύθερος χρόνος των μαθητών (EL)
Duration (EL)
Ολοήμερο σχολείο (EL)
Homework (EL)


2014


2015-11-19T10:47:08Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.