Πολυγραμματισμοί : κριτική κατανόηση και παραγωγή πολυτροπικών κειμένων στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο γυμνάσιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠολυγραμματισμοί : κριτική κατανόηση και παραγωγή πολυτροπικών κειμένων στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο γυμνάσιο (EL)

Παξιμαδάκη, Σοφιάννα - Μιχαήλ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας. (EL)

masterThesis

Κριτική εκπαιδευτική έρευνα δράσης (EL)
Critical educational action research (EL)
Multiliteracies (EL)
Μάθηση μέσω σχεδιασμού (EL)
Learning by design (EL)
Critical thinking (EL)
Γελοιογραφία (EL)
Cartoon (EL)
Πολυγραμματισμοί (EL)
Κριτική σκέψη (EL)
Visual literacy (EL)
Οπτικός γραμματισμός (EL)


2014


2015-11-19T10:47:09Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.