Αποτελεσματική ηγεσία στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης : η οπτική του φύλου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποτελεσματική ηγεσία στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης : η οπτική του φύλου (EL)

Δεληλίγκα, Στεργιανή - Αθανάσιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας. (EL)

masterThesis

Πρότυπα ηγετικής συμπεριφοράς (EL)
School leadership (EL)
Exclusion from leadership (EL)
Σχολική ηγεσία (EL)
Leader (male/female) (EL)
Ηγέτης/ιδα (EL)
Models of leadership (EL)
Ηγετικός αποκλεισμός (EL)


2014


2015-11-19T10:47:09Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.